• Inici
  • Butlletí
  • El servei de deixalleria municipal suposa un estalvi a la taxa de deixalles pel sector de la restauració

El servei de deixalleria municipal suposa un estalvi a la taxa de deixalles pel sector de la restauració

Els hotels, bars i restaurants de Manlleu poden estalviar-se fins a un 10% de l’import de la taxa de deixalles si utilitzen el servei de deixalleria. Aquesta bonificació s’ha introduït com a novetat a l’ordenança fiscal de 2016 i, en funció del tipus d’establiment, pot suposar un estalvi de 60 a 80 euros.

S’han de portar residus a la deixalleria un mínim de quatre cops l’any. Per tal que la bonificació sigui aplicable, cal que el titular de l’establiment de restauració disposi d’una targeta d’usuari de la deixalleria (es fa in situ).

La bonificació s’ha de sol·licitar abans del 28 de febrer de cada any. Aquest tràmit es farà d’ofici des de la deixalleria municipal.

Per a més informació, adreceu-vos al servei de medi ambient de l’Ajuntament [email protected]

 

A Manlleu
Fem Xarxa