Constitució de la Taula d’Industria de Manlleu

Dins les peticions  del FES Manlleu (FÒRUM ECONÒMIC I SOCIAL DE MANLLEU), del passat mes d’abril, es va recollir la necessitat de crear una Taula d’Indústria.

Així, el passat dijous dia 22, es va celebrar la primera reunió en què es va constituir la taula, formada per empresaris i regidors municipals, i  es va presentar el Pla de dinamització de polígons d’activitat econòmica de Manlleu. Aquest document ha de permetre executar de forma consensuada amb les empreses de Manlleu, les accions per desenvolupar infraestructures modernes, amb bons serveis, en les àrees industrials que permetin un creixement econòmic, generador d’ocupació.

El document presentat ja s’ha posat a disposició dels components de la Taula d’Indústria de manera que puguin participar en el desenvolupament de les accions, que és un repte per a l’Ajuntament, però també una gran oportunitat.

 }

A Manlleu
Fem Xarxa