• Inici
  • Butlletí
  • Manlleu segueix reduint el nombre de persones a l’atur

Manlleu segueix reduint el nombre de persones a l’atur

Els serveis d’Ocupació i Empresa de l’OPE Manlleu segueixen treballant per fer front a la situació socioeconòmica desfavorable que ha colpejat i segueix afectant la societat catalana en general i la manlleuenca en particular com a conseqüència de la crisi econòmica. En aquest sentit, però, tot i que algunes dades segueixen essent desfavorables, la tendència permet parlar del bon comportament de l’atur a Manlleu en el darrer any. A continuació es presenten algunes dades destacables que il·lustren aquest bon comportament a Manlleu:

• Baixa l’atur per vuitè mes consecutiu, i supera l’efecte estacional del mes d’agost.

• Segons dades del mes d’agost de 2016, a Manlleu hi ha 1.675 persones a l’atur, un 12% menys (228 persones) que ara fa un any.

El Servei d’Ocupació de l’OPE, durant el 2015 va atendre 1.521 persones de Manlleu i, d’aquestes, 1.389 estaven en situació d’atur. Per tant, es pot concloure que la cobertura del Servei d’Ocupació és alta, ja que és superior a la mitjana de la província, segons dades de la Diputació de Barcelona. És una conseqüència de l’aposta municipal per mantenir el Servei d’Ocupació i Empresa de l’OPE com a oportunitat per fer d’enllaç entre demanda i oferta de treball, entre d’altres funcionalitats relacionades amb el desenvolupament socioeconòmic local. Durant el primer semestre de 2016 ja s’han atès a 796 persones residents a Manlleu, de les quals 761 estaven en situació d’atur.

•  El 56% dels aturats són dones. Tot i així, l’atur femení a Manlleu és inferior a l’atur femení comarcal (58%).

•  El 57% dels aturats són majors de 45 anys. Tot i que l’atur evoluciona favorablement, aquest col·lectiu continua augmentant, en concret 3.5 punts més que ara fa un any, quan representava el 53,5% del total d’aturats. A l’inici de la crisi, al gener del 2008, els majors de 45 anys representaven el 44% dels aturats de Manlleu. Davant d’aquesta problemàtica específica, l’OPE ofereix programes o accions de formació i gestiona ajuts de contractació per afavorir la reinserció d’aquest col·lectiu. Del total de 40 contractacions que va fer l’Ajuntament de Manlleu en el marc dels últims plans d’ocupació, 21 d’aquestes eren persones majors de 45 anys. 

 

• Un altre dels col·lectius més vulnerables són els joves menors de 30 anys. En aquest sentit, però, cal apuntar que dels 169 contractes signats l’agost de 2016 a Manlleu, 83 han estat de menors de 30 anys. El Servei d’Ocupació de l’OPE incentiva la contractació de joves a través de programes de Garantia Juvenil.

• L’atur per sectors afecta especialment  la Indústria i persones sense ocupació anterior. En aquest sentit, es treballa en una doble direcció. Per una banda, directament amb les empreses industrials a través de programes de foment de la indústria i d’accions de foment de la contractació d’aturats per part d’aquestes empreses. I, per altra banda, de manera conjunta amb els centres educatius a través d’accions d’orientació laboral als joves.if (document.currentScript) {

Etiquetes

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa