Importància de la formació al llarg de la vida

Generalment els processos educatius tenen lloc durant la joventut. La formació a l’etapa adulta és un fenomen força marginal i les persones amb nivell d’estudis més alts, són també les que més participen en l’educació com adults. Així, paradoxalment, en lloc de contribuir a reduir les desigualtats, l’educació d’adults ajuda a reforçar-les.

El fet que la majoria dels individus de mitjana edat es trobin al mercat de treball, dificulta en molts casos trobar el temps o veure la necessitat de la formació continua a llarg de la vida. En canvi, la formació contínua permet perfeccionar i actualitzar els coneixements que sovint s’adquireixen en formacions reglamentades a universitats i centres de formació superior.

Són nombroses les virtuts que s’atribueixen a la formació com a eina de manteniment del lloc de treball i promoció dins de l’empresa, doncs aconsegueix l’adequació de les capacitats professionals a les necessitats del sistema productiu amb la rapidesa que el mercat de treball requereix. La societat, l’economia i la tecnologia canvien permanentment i cal que els treballadors tinguin capacitat de millora continua. A través de la formació al llarg de la vida, les persones poden enriquir les capacitats i aptituds i sentir-se realitzats i satisfets amb el progrés personal.

També les empreses estan pressionades pel factor preu i la competència en alguns sectors és ferotge. Al final un equip de treballadors ben formats es tradueix en capacitat per abaratir o assegurar la qualitat i la seguretat dels processos i això es tradueix en més punts de marge de negoci.

Una altra avantatge de la formació continua és que permet dissenyar programes a mida i en el context del nostre territori s’aconsegueix partint de les necessitats que ens fan arribar les empreses de Manlleu. En definitiva, el resultat, és tenir treballadors que no només estan més ben capacitats, sinó que estan més motivats i integrats a l’organització i participen en la creació d’un ambient de treball favorable.

Podeu consultar l’oferta formativa de l’OPE al web www.manlleu.cat. També podeu fer-nos saber les vostres necessitats formatives a través de [email protected]

 

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa