Inici del ‘Pla 2019 Renova’t Indústria’

Amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic més eficient i ajudar el teixit industrial a ser més competitiu, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) impulsa aquest any el Pla Renova’t Indústria al que es poden acollir totes les plantes industrials de  Catalunya.

Aquest Pla fomenta la renovació dels equips industrials auxiliars com ara motors elèctrics, compressors d’aire i cremadors i sistemes de combustió per altres amb requisits tècnics d’eficiència energètica.

La major part del consum energètic d’una indústria es deu al procés productiu. Els equips auxiliars a aquest procés són imprescindibles i insubstituïbles. Per tant, actuant sobre la seva eficiència energètica es pot aconseguir una reducció important en el consum i els costos. Per posar alguns exemples, substituir un motor elèctric tipus IE1 per un IE3 pot comportar estalviar fins a 20.000 kWh anuals. Millorant el rendiment d’una caldera es pot estalviar més del 10% en el consum de combustible. En el cas dels compressors d’aire es pot obtenir fins a un 20 % d’estalvi en la seva optimització i si, a més, incorporem un recuperador de calor, podem reutilitzar aquesta calor residual per altres processos productius.

Aquest pla compta amb la col·laboració dels principals fabricants i distribuïdors d’equips industrials auxiliars, que ofereixen descomptes i avantatges en l’adquisició d’aquests equips i incentiven la renovació d’aquells que són poc eficients i han quedat obsolets.

A la pàgina web de l’ICAEN es pot trobar la relació de fabricants i distribuïdors adherits al Pla. Aquelles empreses que siguin  fabricants o distribuïdores es poden adherir comprovant que els seus equips compleixen les especificacions tècniques i els paràmetres mínims d’eficiència energètica exigibles als equips promocionats. Al mateix web trobareu els requisits i un formulari específic per fer-ho.

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa