Igualtat a l’empresa (i 6) – Comunicació i llenguatge no sexista a l’empresa

Estem acostumats, tot i que no sigui la nostra intenció, a comunicar-nos fent ús d’un llenguatge sexista i no inclusiu. És a dir, fem servir el gènere masculí per incloure-hi tant les dones com els homes: tots, nens, fills, etc. També, sovint, tot i referir-nos a dones, quan es tracta de càrrecs utilitzem la forma masculina pel càrrec tot i […]

Llegir-ne més Sense comentaris


Igualtat a l’empresa (V) – Salut laboral i assetjament sexual dins l’empresa

En l’àmbit de la salut laboral, i pel que fa als riscos que presenten homes i dones, si bé alguns poden ser els mateixos, n’hi ha molts d’altres que no. Per tant podem deduir que la prevenció d’aquests i les mesures adoptades haurien de tenir en compte les diferències que dones i homes presenten per assumir unes condicions més igualitàries […]

Llegir-ne més Sense comentaris


Igualtat a l’empresa (IV) – Igualtat de gènere, l’ocupació i el salari

La situació de discriminació de les dones envers la remuneració en l’àmbit laboral continua present d’una forma marcada. L’estudi elaborat aquest any 2017 per la Generalitat de Catalunya, La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, informa que la taxa d’ocupació i activitat de les dones a Catalunya és aproximadament 8 punts inferior que la dels homes […]

Llegir-ne més Sense comentaris


Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Diversos estudis sobre el treball i els usos del temps, avalen que el treball no és només una activitat laboral, sinó que va molt més enllà de les hores destinades a la producció dins d’una empresa, des de les tasques de la llar fins a la cura de persones. En l’àmbit laboral, la presència d’ambdós gèneres és diferent. Queda constatat […]

Llegir-ne més Sense comentaris


Igualtat de gènere i accés a l’ocupació i a la promoció professional

L’accés a l’ocupació i la promoció professional continua essent una gran dificultat per a les dones d’arreu del món. Les taxes d’ocupació de la dona encara són bastant inferiors a les del l’home. Les dades revisades de l’Idescat, corresponents de l’últim trimestre del 2017, informen d’una taxa d’ocupació del 49% en les dones i del  59,5% dels homes, o sigui […]

Llegir-ne més Sense comentaris

A Manlleu
Fem Xarxa