SA (BIS) com a plataforma de venda de proximitat

El cultiu de la terra o la cura del bestiar són activitats que sovint requereixen una dedicació a temps complert dificultant a les persones poder invertir el temps en altres facetes imprescindibles per a la viabilitat econòmica de qualsevol empresa. Alguns elements relacionats amb el màrqueting, com la publicitat dels productes i/o serveis, la cerca de persones interessades en aquests […]

Llegir-ne mésSense comentaris


Igualtat a l’empresa (IV) – Igualtat de gènere, l’ocupació i el salari

La situació de discriminació de les dones envers la remuneració en l’àmbit laboral continua present d’una forma marcada. L’estudi elaborat aquest any 2017 per la Generalitat de Catalunya, La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, informa que la taxa d’ocupació i activitat de les dones a Catalunya és aproximadament 8 punts inferior que la dels homes […]

Llegir-ne mésSense comentaris


Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Diversos estudis sobre el treball i els usos del temps, avalen que el treball no és només una activitat laboral, sinó que va molt més enllà de les hores destinades a la producció dins d’una empresa, des de les tasques de la llar fins a la cura de persones. En l’àmbit laboral, la presència d’ambdós gèneres és diferent. Queda constatat […]

Llegir-ne mésSense comentaris


Igualtat de gènere i accés a l’ocupació i a la promoció professional

L’accés a l’ocupació i la promoció professional continua essent una gran dificultat per a les dones d’arreu del món. Les taxes d’ocupació de la dona encara són bastant inferiors a les del l’home. Les dades revisades de l’Idescat, corresponents de l’últim trimestre del 2017, informen d’una taxa d’ocupació del 49% en les dones i del  59,5% dels homes, o sigui […]

Llegir-ne mésSense comentaris


Empreses i Igualtat entre dones i homes

La desigualtat entre dones i homes, si bé en els últims anys ha minvat lleugerament, encara avui dia persisteix en la gran majoria d’àmbits. Un d’aquests àmbits és el laboral, i dins l’empresa. Encara hi ha una bretxa salarial en els últims 10 anys, que és d’un 25% entre homes i do-nes. Les dones també tenen més dificultats per accedir […]

Llegir-ne mésSense comentaris

A Manlleu
Fem Xarxa