Empreses i Igualtat entre dones i homes

La desigualtat entre dones i homes, si bé en els últims anys ha minvat lleugerament, encara avui dia persisteix en la gran majoria d’àmbits. Un d’aquests àmbits és el laboral, i dins l’empresa. Encara hi ha una bretxa salarial en els últims 10 anys, que és d’un 25% entre homes i do-nes. Les dones també tenen més dificultats per accedir […]

Llegir-ne mésSense comentaris


“El potencial d’estalvi energètic mitjà de la majoria d’empreses és del 20%”

Berta Riba és la responsable de producte d’energia de l’àrea de canvi climàtic de Lavola. Especialitzada en auditories energètiques, Riba parla de la importància d’aquesta pràctica dins del món empresarial. Què és una auditoria energètica? És una anàlisi energètica puntual i en detall d’una instal·lació per conèixer quins són els seus consums i identificar com es distribueixen en les seves instal·lacions. Amb […]

Llegir-ne mésSense comentaris

Energia Verda


Cinc motius per contractar energia verda

El mercat lliure en la comercialització de l’energia ha permès la diversificació de l’oferta i a dia d’avui existeixen centenars d’empreses que comercialitzen electricitat i ens ofereixen multitud d’ofertes. Cada vegada, més companyies aposten per oferir als seus clients electricitat d’origen 100% renovable: energia ‘verda’.

Llegir-ne mésSense comentaris


De la ISO 9001 a la nova ISO 9001:2015

Aquest setembre s’ha publicat la nova versió de la norma de Sistema Gestió de la Qualitat ISO 9001. Aquesta nova versió presenta canvis importants respecte a la versió anterior que es poden resumir, a grans trets, en: a) Canvi d’estructura: la norma passa de tenir 5 capítols a tenir-ne 7, amb: punts que es mantenen igual, punts que s’amplien, punts […]

Llegir-ne mésSense comentaris


L’altra empresa, l’altra economia

En tal dia qualsevol com avui milions d’homes i dones al món estan resolent les seves necessitats econòmiques mitjançant entitats i empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica. El conjunt d’aquestes iniciatives socioeconòmiques l’anomenem economia social i solidària. Ens referim a cooperatives de totes les branques (treball, consum, agràries, crèdit, ensenyament, habitatge…), a societats laborals, a associacions i fundacions d’acció […]

Llegir-ne mésSense comentaris

A Manlleu
Fem Xarxa