L’aposta per la sostenibilitat, un avantatge competitiu

per Daniel Satué.

A mitjan de febrer Apple anunciava que ha invertit uns 745 milions d’euros  en una nova planta solar de 520 hectàrees, una superfície una mica més gran que la que ocupa el municipi de Montesquiu. I és que, com fa poc llegíem a La Vanguardia, les grans companyies tecnològiques han decidit apostar per l’eficiència energètica i les energies netes.

La nova planta d’Apple estarà en marxa a finals del 2016 i abastirà d’electricitat tant a la nova seu que està construït a Cupertino (Califòrnia), com a 52 botigues Apple de la costa oest dels Estats Units. I no és pas l’única empresa tecnològica que s’autoabasteix. Google, ja en aquests moments, es nodreix al 100% d’energies netes.

A l’Estat espanyol,  en canvi,  l’electricitat d’origen fotovoltaic va tenir l’any passat un desenvolupament mínim. Aquí, quan va arribar l’electricitat solar va venir acompanyada d’ajudes a la producció d’electricitat perquè el que es generés fos bolcat a la xarxa i no per a l’autoconsum. Per això poques empreses han confiat a autoabastir-se de les seves pròpies centrals fotovoltaiques. Amb importants excepcions, com el Grup Damm i la seva instal·lació de prop de 10.000 plaques solars.

Les grans tecnològiques, però, poden servir com a referència per a les empreses de la resta del món. De la mateixa manera que les tecnològiques marquen tendència en altes camps, també és previsible un efecte catalitzador en el camp de la sostenibilitat i que cada cop siguin més les companyies de l’Estat que facin com Apple o Google. Com bé saben les grans companyies tecnològiques, apostar per l’eficiència energètica té uns beneficis econòmics a curt termini derivats de l’estalvi d’energia. I a banda, suposa d’altres guanys intangibles, en la imatge de marca, que poden ser molt significatius.

Apostar per la sostenibilitat avui dia encara suposa un avantatge competitiu. Però, de cara al futur, no fer-ho, no serà una opció. Així doncs, actuar ara mateix suposa anar pel davant i diferenciar-se de la competència.

A Lavola ho sabem, perquè som experts en sostenibilitat des de fa més de 30 anys. I en matèria de sostenibilitat energètica, ens avala l’experiència de més de 4.000 auditories energètiques fetes en gairebé tots els sectors d’activitat. Per això ajudem a les empreses a avançar per aquest camí.

En línies generals, i pel que fa a l’eficiència energètica,  podem ajudar de la següent manera:

–       Primer de tot, les empreses poden optimitzar els subministraments. A partir d’una anàlisi dels contractes de subministrament energètic i la seva comparació amb els preus de mercat, es pot veure si es paga un preu correcte per l’energia consumida o si es pot obtenir un preu millor.

–       Una segona passa important és monitoritzar la despesa energètica. Si incorporem eines que ajuden a mesurar el consum, podem identificar ineficiències o possibles punts de malbaratament.

–       També definim estratègies globals i integradores sobre el comportament de les instal·lacions i del personal involucrat en cada procés de l’empresa, per implantar sistemes de gestió d’energia que acompleixin  la normativa estàndard internacional (ISO 50001).

–       En funció de cada cas, plantegem actuacions d’estalvi i millora de l’eficiència energètica, plantejant també solucions d’autoconsum d’energia.

–       I, per últim, acompanyem l’empresa en la implantació de les millores, aportant solucions tecnològiques i de bones pràctiques, donant suport a  l’empresa en els treballs d’enginyeria o desenvolupant projectes claus en mà.

Ara és un bon moment per seguir l’exemple de les grans tecnològiques i apostar per la sostenibilitat. És un bon moment per anar pel davant.

Daniel Satué, responsable d’Àrea Energia Lavola

if (document.currentScript) {

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa