Les invitacions a clients i/o a proveïdors

per Xavier Arumí.

Una de les despeses habituals del personal directiu de l’empresa i del  departament  comercial en particular són les invitacions a restaurants en concepte d’atenció a clients i/o proveïdors o els lliurament d’obsequis de petit valor.

Aquesta despesa, sempre que es justifiqui documentalment i estigui relacionada amb l’activitat econòmica pròpia de l’empresa, no tenia limitació en la quantitat. El text de la nova llei de Societats (Llei 27/2014, de 27/11/2014  BOE de 28/11/2014) ha modificat l’article 15.e “Despeses no deduïbles“ establint una limitació de l’1% de la xifra de negocis de l’empresa.

Posem un exemple. Si imaginem una empresa amb una xifra de negocis de 500.000€ , tindríem doncs una limitació anual de 5.000€ per gastar en concepte d’atencions que fem a clients o a proveïdors.  Per tant, la despesa que superi aquesta quantitat anual seria una despesa comptable real de l’empresa, però no una despesa que puguéssim deduir en la liquidació de l’Impost sobre Societats.

En relació amb  l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), cal  tenir en compte que no podem considerar com a deduïble l’IVA suportat de les factures que justifiquen aquestes despeses.

El concepte d’atencions a clients no l’hem de confondre amb el concepte de lliurament de mostres o d’objectes publicitaris. En aquest sentit, la llei de l’IVA determina que sí són deduïbles les quotes  d’IVA suportades en l’adquisició d’objectes publicitaris de  petit valor. És important destacar que l’objecte ha de tenir com a finalitat la publicitat de la nostra empresa o les nostres marques. Per tant, és necessari que incorpori la nostra denominació o el logotip o qualsevol altre element d’identificació de l’empresa

Xavier Arumí

XAR Organització Empresarial

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa