L’èxit de les organitzacions depèn de les seves persones

per Joaquim Alemany.

Les persones conformen la base sobre la qual s’edifica tot el projecte empresarial o el model de negoci i, per tant, la capacitat de desenvolupar-se envers l’excel·lència. El creixement personal es fonamenta en la confiança amb un mateix, la curiositat envers l’entorn, la intencionalitat i l’autocontrol en les accions, i en la capacitat de comunicar-se, relacionar-se i cooperar amb els altres. D’aquesta manera, igual que el desenvolupament personal, les organitzacions perquè puguin desplegar tota la seva potencialitat necessitaran 7 ingredients clau:

1.-Confiança. Lideratge, definir el projecte empresarial, decidir on volem ser a mig termini, quines fites i objectius ens hem fixat. Cal dotar-se d’un bon pla estratègic que  encaixi els diferents elements del model de negoci. La confiança en la capacitat d’actuar en base a una missió, compartint un conjunt de valors i principis i tenint la sensació de controlar i de dominar l’activitat i l’entorn, genera la confiança que es tenen moltes possibilitats d’èxit en el que s’emprengui.

2.-Curiositat. La necessitat de descobrir és quelcom positiu i motivador; l’ I+D en el sentit més ampli permet que les organitzacions es desenvolupin. És fonamental per tot projecte empresarial ésser capaç de desenvolupar nous productes, noves formes d’organitzar-se, noves metodologies de producció que permetin optimitzar i millorar l’eficiència i la productivitat, desenvolupar noves maneres de vendre, nous canals, noves maneres de gestionar les persones… Cal incorporar aquesta necessitat d’innovar en tots els àmbits.

3.-Intencionalitat. El desig i la capacitat d’aconseguir quelcom i d’actuar en conseqüència. Saber què volem aconseguir, organitzar les persones per fer-ho, dotar-les dels recursos necessaris per aconseguir-ho, i que sàpiguen com fer-ho. Aquesta habilitat ha d’anar  lligada amb el control intern.

4.-Autocontrol. La capacitat de modular i controlar les accions en una forma ajustada a les pròpies necessitats, saber cap on va el projecte empresarial, veure (com hem dit abans en la confiança i en la intencionalitat)  si es compleixen els objectius. I, per això,  generar un bon control intern que permeti avaluar els resultats tant en la satisfacció dels clients com en la dels treballadors, el conjunt de la societat i la pròpia organització.

5.-Relació. La capacitat de relacionar-se amb els altres. Una capacitat que es basa en el fet de comprendre l’entorn, que permet generar unes bones relacions claus per al desenvolupament de les capacitats de l’organització. Cal tenir identificats els aliats en el projecte que ens aportin valor afegit i ens permetin assolir els objectius. Cal conèixer bé els clients i com ens hi relacionem.

6.-Capacitat de comunicar. El desig i la capacitat d’intercanviar productes i serveis  amb els altres. Aquesta capacitat exigeix donar confiança a totes les persones interessades en el projecte empresarial. A nivell intern com ho comuniquem a les persones que formen la nostra organització. I a nivell extern com ens dirigim als clients, proveïdors, i societat en general.

7.-Cooperació. La capacitat d’harmonitzar les pròpies necessitats amb les dels altres en activitats cooperadores. Cal establir cadenes de confiança i responsabilitat, s’ha de competir, però també col·laborar. La nostra cadena de valor forma part d’una cadena de valor més gran que és el conjunt de la societat.

Gestionar bé aquestes capacitats ens ha de permetre desplegar tot el potencial de la nostra organització.

Joaquim Alemany

Soci director de Numis Consultors

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa