Cinc motius per contractar energia verda

El mercat lliure en la comercialització de l’energia ha permès la diversificació de l’oferta i a dia d’avui existeixen centenars d’empreses que comercialitzen electricitat i ens ofereixen multitud d’ofertes. Cada vegada, més companyies aposten per oferir als seus clients electricitat d’origen 100% renovable: energia ‘verda’.

Tot i que el mercat elèctric és molt complex, podem simplificar i resumir en cinc punts les raons per consumir energies renovables:

  1. ENERGIA NETA: és una energia produïda a partir de fonts renovables (el sol, el vent, l’aigua, …) i en la seva generació l’impacte sobre el medi ambient és pràcticament nul o fàcilment reversible.
  2. ENERGIA INESGOTABLE: les energies renovables provenen de fonts inesgotables. Són la millor opció per combatre el canvi climàtic provocat per l’ús desmesurat dels combustibles i de l’augment dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
  3. ENERGIA PROPERA: una de les bondats d’aquesta energia és que es pot produir en instal·lacions més petites i properes als consumidors finals, cosa que evita sobrecostos per transport, pèrdues… Això permet l’increment d’instal·lacions de ‘km 0’, de petit format, en contraposició a les grans i costoses plantes productores. Actualment, però, el 85% de la producció renovable encara està concentrada en grans centrals solars i eòliques.
  4. ENERGIA SEGURA: l’electricitat produïda en instal·lacions com ara les plantes nuclears poden comportar un risc per a la seguretat i salut pública, amb l’afegida dificultat en la gestió dels residus radioactius que generen.
  5. ENERGIA JUSTA: com més augmenten els consumidors d’energia verda es genera més demanda i es poden crear més llocs de treball ‘verds’ en instal·lacions renovables existents, o crear noves instal·lacions. Les empreses tenen la possibilitat de generar energia per autoconsum en instal·lacions pròpies, reduir així la dependència exterior i afavorir-ne la sostenibilitat econòmica.

Alguns exemples de comercialitzadores d’energia 100% verda a Catalunya són: Som Energia, Hola Luz, Aura Energia, etc. Podeu trobar-ne més informació al web de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).

En el cas de Som Energia, aquesta comercialitzadora té el valor afegit de ser una cooperativa de consum i això porta implícit que no té una finalitat lucrativa, sinó que els beneficis van destinats a promoure noves instal·lacions productores d’energia renovable.hola2}

A Manlleu
Fem Xarxa