• Inici
  • Butlletí
  • “El potencial d’estalvi energètic mitjà de la majoria d’empreses és del 20%”

“El potencial d’estalvi energètic mitjà de la majoria d’empreses és del 20%”

Berta Riba és la responsable de producte d’energia de l’àrea de canvi climàtic de Lavola. Especialitzada en auditories energètiques, Riba parla de la importància d’aquesta pràctica dins del món empresarial.

Què és una auditoria energètica?
És una anàlisi energètica puntual i en detall d’una instal·lació per conèixer quins són els seus consums i identificar com es distribueixen en les seves instal·lacions. Amb l’auditoria es detecten i es proposen recomanacions de millora energètica que s’avaluen tècnica i econòmicament amb l’objectiu d’estalviar energia i, en definitiva, reduir els costos d’explotació de l’empresa.

Quin és el procediment que se segueix?
Hi ha una fase prèvia en la que es realitza la recopilació de la informació relativa al consum energètic i instal·lacions. Un cop tenim aquestes dades ja podem fer la visita tècnica, que la seva durada i complexitat variarà en funció de la tipologia i dimensions de les instal·lacions. Durant la visita utilitzem el laboratori energètic mòbil de Lavola per prendre mesures d’aquells punts interessants a analitzar. Al despatx, s’analitzen els resultats i s’elabora un informe que recull propostes de millora energètica basades en l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables. Finalment, l’informe es presenta a l’empresa.

Quin és el retorn econòmic de l’empresa després de l’auditoria?
Un cop presentada, els resultats estan en mans de l’empresa. Si mirem les últimes auditories realitzades, el potencial d’estalvi energètic mig detectat és del 20%, amb el que es cobreix de sobres el cost de l’auditoria. Però el retorn dependrà del calendari que estableixi cada empresa per implantar les recomanacions proposades. Per exemple, el sector industrial sol ser un sector molt actiu en la implantació de les mesures i normalment incorpora de forma ràpida les propostes amb períodes de retorn baixos, fins a dos anys. Les que tenen períodes de retorn més llargs es solen planificar a mig termini.

La tendència de les empreses a l’hora de fer auditories energètiques va a l’alça?
En els darrers temps no havia set un dels productes més sol·licitats, però en l’últim any, arrel del Reial Decret 56/2016, hi ha hagut una gran increment de la demanda. Aquesta normativa obliga a grans empreses a fer auditories cada 4 anys, pel que serà un aspecte recurrent.

Com a experta, per què recomanaria a una empresa fer una auditoria energètica?
Per poder conèixer el balanç energètic de l’empresa i detectar els punts crítics i aspectes a millorar. Perquè sempre es pot millorar alguna cosa i qualsevol actuació proposada té un retorn econòmic. A més, la visió d’un expert energètic extern, crec que és important.

 

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa