• Inici
  • Butlletí
  • Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Diversos estudis sobre el treball i els usos del temps, avalen que el treball no és només una activitat laboral, sinó que va molt més enllà de les hores destinades a la producció dins d’una empresa, des de les tasques de la llar fins a la cura de persones.

En l’àmbit laboral, la presència d’ambdós gèneres és diferent. Queda constatat que hi ha un ús desigual en els usos dels temps de treball entre les dones i els homes, en relació a la càrrega total de treball i que afecta directament i de forma negativa a les dones, en termes de quantitat i qualitat. Encara avui en dia, les dones presenten més contractes a jornada parcial i moltes han de deixar de treballar, tal i com s’ha esmentat en articles anteriors, degut als rols de gènere, que suposen, erròniament, que la dona ha de ser qui tingui cura dels infants i les persones d’edat avançada perquè està més capacitada.

Al llarg dels anys s’han anat creant polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar, amb l’elaboració de diverses lleis tant a nivell estatal com autonòmic, amb la finalitat d’estimular l’ocupació i més concretament la de la dona, no obstant la implementació d’aquestes accions es va produint de forma gradual i actualment encara hi ha moltes dificultats de conciliació de l’esfera privada amb l’àmbit laboral.

A continuació es detallen algunes mesures per facilitar aquesta conciliació

 – Oferir flexibilitat en l’hora d’entrada i sortida, per facilitar la compatibilitat amb l’horari escolar. Pot ser des de mitja hora a una hora al inici de la jornada que posteriorment es recupera a la sortida, o a la inversa. Es pot començar abans i sortir abans si és necessari.
– Oferir flexibilitat en els descansos que inclouen els àpats (escurçar l’estona dedicada o no fer-lo) per poder entrar més tard o sortir abans.
– Distribuir de forma flexible les hores setmanals, és a dir possibilitar jornades comprimides. Per exemple realitzar més hores de treball diàries però un altre dia treballar la meitat de la jornada o un dia menys a la setmana.
Fomentar el teletreball, és a dir que una part de la jornada sigui d’ hores de treball no presencials, amb la possibilitat de dur-les a terme des de casa o des d’algun altre lloc.
– Donar facilitats per a fer jornada parcial, com a mesura de conciliació, i no com mesura d’inserció a l’àmbit laboral.
– Facilitar una reducció de jornada, amb la reducció proporcional del salari.
– Fer accessibles les excedències per tenir cura dels i les menors o persones d’edat avançada.
– Ampliar el període de vacances amb reducció del sou proporcional al període gaudit de més.
– Promoure la jornada intensiva coincidint amb vacances escolars.
– Donar la possibilitat d’intercanviar el torn amb altres persones de la plantilla.
– Disponibilitat d’un banc de temps, en el que una persona pugui intercanviar el sou per hores amb una altre persona de la plantilla.

Tot i que d’entrada, pot semblar dificultós i econòmicament costós per a les empreses, res més lluny de la realitat. Actualment un percentatge important d’empreses, ja estan aplicant aquest tipus d’accions, obtenint resultats molt positius. Moltes d’aquestes mesures no suposen un cost afegit i contribueixen a una millora, tant a nivell social com a nivell empresarial, doncs aquestes mesures ens acosten, d’una banda a una societat igualitària, alhora que incrementa la productivitat de l’empresa, ja que la plantilla presenta una major satisfacció i motivació que es tradueix en un major implicació.

Helga Masramon, Tècnica d’Igualtat i psicòloga. Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)


 

Aquest article forma part d’una sèrie de textos sobre Igualtat a l’empresa. A continuació tens l’accés a tota la sèrie:

Igualtat a l’empresa (I) – Empreses i Igualtat entre dones i homes

Igualtat a l’empresa (II) – Igualtat de gènere i accés a l’ocupació i a la promoció professional

Igualtat a l’empresa (III) – Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa