Consells energètics 2018: abril – Il·luminació natural i protecció solar eficient

Continuem amb la sèrie de consells perquè el 2018 aconseguim ser més eficients en el consum de l’energia

Als edificis dels sectors de serveis i industrials és molt important una bona il·luminació per al desenvolupament de les activitats. L’aprofitament de la llum natural pot suposar un estalvi del 50% en il·luminació. A més de les finestres i claraboies en façanes i cobertes, també podem utilitzar altres elements, com ara els tubs solars, que ens poden donar llum natural a zones més interiors de l’edifici.

Les finestres tenen un paper principal en relació a la temperatura i el confort lumínic dels edificis. Permeten la captació directa del sol i la ventilació. Són el punt feble de façanes i cobertes, on hi ha una transmissió tèrmica més elevada. A l’estiu pot pujar molt la temperatura interior si no tenim unes proteccions solars adequades.

El tipus de vidre que triem per la finestra és molt important per garantir una bona estanqueïtat tèrmica i acústica. Avui en dia existeixen diverses opcions per fer-ho. Primer de tot podem destacar els vidres dobles o triples, amb una o dues cambres entremig per augmentar l’aïllament tèrmic. El producte energèticament més eficient, el vidre de baixa emissivitat, pot reflectir fins al 70% de la calor interior sense reduir la quantitat de llum que deixa passar.

La façana sud de l’edifici és la que rep més radiació solar i, per tant, és la més important a protegir, especialment a l’estiu. Les façanes est i oest també, però com que el sol està molt més baix, és més complicat protegir-se. Podem instal·lar un sistema de lames verticals però és millor no tenir gaires obertures en aquestes façanes.

En relació a la protecció solar, el millor són els tendals, ja que queden separats de la superfície de la façana i permeten la ventilació. Si tenim persianes caldrà assegurar que no generen ponts tèrmics i infiltracions d’aire a través de la cinta. Una bona solució és utilitzar lames orientables d’accionament motoritzat.

Demaneu informació a l’OPE sobre l’assessorament energètic per a les empreses.
Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu
Edifici Can Puget. Plaça dalt Vila, 1
93 851 50 22  | [email protected] | www.manlleu.cat

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa