Atur a Osona

Durant el passat mes de juliol a la comarca hi va haver 5.395 persones registrades a l’atur, segons informacions facilitades per l’Observatori del Mercat Laboral a Osona. Aquesta xifra significa que la taxa d’atur s’ha situat en el 8,25, superant d’aquesta manera la mitjana catalana. Aquest increment està provocat, sobretot, per persones procedents de la metal•lúrgia i el tèxtil.
Pel que fa a la contractació, tot i que pot semblar contradictori, també ha augmentat durant el mes de juliol: un 18 % respecte del juny, i un 18,64 % amb relació al mateix mes de l’any passat. Això és degut a que un 84 % d’aquests contractes són temporals.

} else {

A Manlleu
Fem Xarxa