Línies ICO 2012

Ja estan disponibles les condicions i característiques de les línies ICO per a 2012 per a empresaris i autònoms. Com a novetat, s’incorpora la línia ICO Desenvolupament Empresarial per finançar les empreses en dos trams diferenciats: tram 1 – nova empresa; tram 2 – capitalització per a la consolidació i el creixement.

Catàleg de línies ICO per a 2012:

  • ICO Inversió
  • ICO Internacionalitzaicó
  • ICO Desenvolupament Emnpresarial
  • ICO Liquidesa
  • ICO Vivenda

Per a la distrbució d’aquestes línies, l’ICO compta amb la col·laboració de les principals entitats bancàries que s’encarreguen de  l’estudi, la tramitació i l’ aprovació de les operacions.

Podeu ampliar aquesta informació a la pàgina web:  www.icodirecto.es

A Manlleu
Fem Xarxa