Les exportacions catalanes han crescut un 5% el 2012

Les exportacions catalanes han crescut un 5% el 2012 respecte l’any anterior, segons les darreres dades de la Secretaria d’Estat de Comerç. De gener a desembre del 2012, les vendes de Catalunya a l’exterior van situar-se en els 58.282,9 milions d’euros i representen el 26,2% del total d’exportacions de l’Estat espanyol, seguides de Madrid (12%) i d’Andalusia (11,3%).

Catalunya ha estat també un actor important en el creixement aconseguit a tot l’Estat espanyol en el nombre d’empreses exportadores regulars. Aquestes han passat de 37.253 empreses el 2011 a 38.126 a novembre de 2012. D’aquest increment total, el 60% d’empreses són catalanes.

Llegir Notícia sencera

Font: www.gencat.cat

 

 

 

A Manlleu
Fem Xarxa