Ampliem els serveis del programa 360º Assessorament

El programa 360º Assessorament inclou dos nous àmbits de treball per a les empreses:

Assessorament per incorporar la responsabilitat social com a element de competitivitat

  • Analitzar què està fent l’empresa en responsabilitat social empresarial
  • Definir tot un conjunt d’accions que han de comportar la millora de la gestió dels aspectes socials, ambientals i econòmics que formen part de la responsabilitat social
  • Analitzar i identificar com comunicar aquestes accions per tal de posar-les en valor i millorar el posicionament i, en conseqüència, la competitivitat de l’empresa.

Assessorament en estalvi energètic

  • Analitzar els punts de consum energètic de l’empresa per tal d’identificar àrees de millora
  • Definir tot un seguit d’actuacions a implantar per tal de reduir la factura energètica
  • Disposar d’una valoració tècnico-econòmica de les actuacions proposades per facilitar la presa de decisions
  • Analitzar el preu de la contractació de l’energia i estudiar les possibilitat de millora en aquest sentit
  • Analitzar els recàrrecs de la factura elèctrica i, s’escau, possibilitats de millora

Per consultar les condicions del programa clica aquí

 }

A Manlleu
Fem Xarxa