Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte, tant d’empreses ja establertes a com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió vinculats als segünts tipus de projectes:

a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes.

b) Projectes de creació d’ocupació (hi ha diferents tipus).

Els projectes d’inversió han de complir, necessàriament, els tres requisits següents:

a) L’empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançment del projecte.

b) Els actius fixos subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant tres anys.

c) S’ha de mantenir durant un mínim de 3 anys l’ocupació neta creada.

Poden ser beneficiàries les empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya tret de les empreses amb projectes de serveis a les persones, de comerçal detall i del sector immobiliari.

Consulteu les bases reguladores per ampliar la informació.

 }

Etiquetes

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa