Programa d’Inversió Directa a l’Exterior

L’objecte d’aquest ajut és fomentar i afavorir la realització de projectes d’inversió permanent (tant comercial com productiva) a l’exterior, que representin el primer establiment de l’empresa al país de destinació de la inversió, i que permetin incrementar la seva competitivitat global.

Podran ser beneficiàries les empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis, sempre que aquests serveis es duguin a terme a l’exterior i per a no residents a l’Estat espanyol, i comptin amb un projecte d’inversió directa a l’exterior.

Els projectes subvencionats han d’estar en coherència amb els 7 àmbits estratègics prioritaris per a la política industrial catalana (accio.gencat.cat/nova-política-industrial-sectorial.)

Termini: fins el 15 de desembre de 2015

Consulteu  els projectes subvencionables i la intensitat dels ajuts a la normativa reguladora.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Etiquetes

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa