Les finances ètiques: més properes i senzilles

La Xarxa d’iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) de Manlleu, amb la participació de l’Ajuntament de Manlleu i la col·laboració de FETS, ha editat una Guia de finances ètiques i solidàries. L’objectiu d’aquest document és donar a conèixer i apropar les finances ètiques a la ciutadania i al teixit socioeconòmic local.

La guia té un plantejament pràctic i proper que vol facilitar l’accés de la població a les finances ètiques i que incideix en dos àmbits: d’una banda l’estalvi en una entitat financera ètica i de l’altra el finançament ètic d’iniciatives emprenedores que s’estiguin engegant al territori o bé que ja estiguin constituïdes i necessitin finançament per poder desenvolupar-se.

I què s’entén per finances ètiques i solidàries? A diferència de la banca convencional, que té com a objectiu la maximització del benefici econòmic, les finances ètiques persegueixen dos objectius simultanis i compatibles: d’una banda, ser rendibles econòmicament i, de l’altra, obtenir beneficis socials i ambientals finançant activitats econòmiques amb un impacte positiu.

Podreu trobar a Internet el contingut d’aquesta guia, tant a la pàgina web de la Xarxa d’ESS de Manlleu  com al web de l’OPE . D’altra banda, el personal tècnic de l’OPE, en la seva tasca d’acompanyament a l’emprenedoria, us orientarà donant a conèixer aquestes alternatives de finançament ètic i solidari.

La Xarxa d’ESS de Manlleu es presentarà públicament el dia 1 de setembre a la tarda, a l’Embarcador del Ter, en una jornada de sensibilització lúdica i participativa.

 

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa