• Inici
  • Notícies
  • Dues subvencions a les empreses per afavorir la contractació de personal

Dues subvencions a les empreses per afavorir la contractació de personal

Des del Servei d’OPE Feina s’informa de dues convocatòries d’ajudes a la contractació impulsades per la Generalitat de Catalunya. D’una banda, el Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball i, de l’altra, la d’Ajuts a la contractació persones amb discapacitat, en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. A continuació us oferim un resum amb la principal informació de les dues ordres:

Les persones i empreses interessades en rebre informació i suport per sol·licitar els ajuts, poden posar-se en contacte amb l’ l’OPE Feina trucant al 93 851 50 22 o bé per correu a [email protected]


Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball

Objectiu
Impulsar la contractació i la creació d’ocupació de persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

Objecte
Contractes d’entre 6 mesos i un any, excepte en el cas de persones discapacitades, que poden ser de 18 mesos. Es podrà subvencionar entre el 50 i el 100% de la jornada.

Entitats beneficiàries
Persones físiques o jurídiques amb centre a Catalunya. Queden exemptes les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

Persones destinatàries
Persones aturades de més de 45 anys i que hagin estat inscrites com a demandants de feina durant 6 mesos en l’últim any.

Termini
Es poden beneficiar de l’ajuda els contractes realitzats entre l’11 d’agost i el 15 de novembre de 2018. El termini màxim d’execució serà fins el dia 14 de novembre de 2019, excepte si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que serà fins al 14 de maig de 2020.

Web de l’organisme que convoca i més informació
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21129-Foment_incorpporacio_majors_45_anys?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1

 


Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

Objectiu
Afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball, de persones especialment vulnerables, en igualtat de condicions, com a mecanisme de lluita eficient contra la dependència, la pobresa econòmica, els riscos d’exclusió social o la marginació

Objecte
Contractes a persones amb discapacitat, situació de risc d’exclusió social o beneficiàries de la renda garantida de ciutadania amb contractes de 6 a 12 mesos a jornada completa.

Quantia
L’import màxim per a un any de contracte serà del 50% de l’SMI. Si el període és menor, s’ajustarà a la durada del contracte.

Entitats beneficiàries
Empreses del mercat de treball ordinari de Catalunya, amb excepció d’empreses de treball temporal.

Termini
Del 3 de setembre a l’11 d’octubre de 2018.

Web de l’organisme que convoca i més informació
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

 

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa