Unanimitat en l’aprovació del Marc d’acció en ESS

El passat 25 de setembre, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Manlleu va aprovar per unanimitat el Marc d’Acció en Economia Social i Solidària: Una economia plural per al desenvolupament harmònic de Manlleu

Què és el Marc d’Acció? Es tracta d’un document que, un cop s’ha aprovat per tots els grups polítics amb representació al Ple municipal, suposa el full de ruta a seguir per l’Ajuntament de Manlleu, i més concretament per l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, per desplegar una línia de treball coherent i sostinguda en matèria d’Economia Social i Solidària (ESS) en el període 2018-2022.

El Marc d’acció es concretarà, anualment, a través de la redacció i desplegament de plans d’acció on es detallaran les actuacions que es portaran a terme per contribuir al foment i impuls de l’ESS a Manlleu, des d’una perspectiva més àmplia de desenvolupament local. És a dir, incloent també l’educació, la cultura, el medi ambient o l’esport a l’estratègia de desenvolupament local amb la finalitat última de millorar el benestar de les persones del municipi.

I és que, tal i com diu el politòleg Joan Subirats “el codi genètic de l’economia social i solidària aporta valors que són avui essencials per combinar exigències econòmiques i socials, rendibilitats productives i d’inclusió i pertinença, a més de ser potencialment transformadors”.

Imprimir aquest article

Trackback from your site.

Deixa un comentari

Hauries d' identificar-te per deixar un comentari.
A Manlleu
Fem Xarxa