Articles etiquetats amb ‘subvencions’

subvencions


Préstecs per a inversions d’empreses i entitats culturals

L’objecte dels préstecs és donar suport a empreses i entitats culturals en: a) Inversions en ampliació de línies de negoci. b) Inversions en processos tecnològics i/o béns d’equipament. c) Inversions en processos de concentració empresarial. d) Inversions en actius immaterials. e) Inversions en processos de recerca, desenvolupament i innovació. S’exclouen les inversions en la producció de béns i continguts culturals. […]

Llegir-ne mésSense comentaris

subvencions


Ajuts per al foment de la distribució d’aliments ecològics

L’objecte dels ajuts són les actuacions de foment de la distribució d’aliments ecològics per a programes de consum social i/o local en l’àmbit territorial de Catalunya. Objecte: – Creació i manteniment de centres de concentració de l’oferta de productes ecològics. – Mitjans materials i humans per a la distribució d’aliments ecològics. Beneficiaris: empreses privades (que tinguin naturalesa de persones jurídiques) […]

Llegir-ne mésSense comentaris

subvencions


Préstecs sense interès per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries.

L’objecte dels préstecs és el foment d’inversions d’empreses agroalimentàries de Catalunya per al 2011. Beneficiaris: persones físiques o jurídiques que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions. Quantia i condicions dels préstecs: La quantia màxima de la inversió subvencionable serà de 875.000,00 euros. La quantia màxima del préstec […]

Llegir-ne mésSense comentaris

subvencions


ACC1Ó obre la convocatòria d’ajuts a la internacionalització de l’empresa catalana.

Definició de les línies d’ajut: 1. Programa Primera Exportació: adaptar la mentalitat de l’empresa incorporant l’element de la internacionalització en el seu dia a dia; transferir les eines de gestió i de comerç internacional per a sortir a l’exterior; aconseguir que l’empresa accedeixi a les primeres fases del procés exportador i ensenyar a dissenyar la pròpia estratègia d’actuació en els […]

Llegir-ne mésSense comentaris

subvencions


Oberta la línia d’ajuts per empreses que desenvolupin noves oportunitats de negoci

ACC1Ó podrà atorgar ajuts per a la realització de projectes que permetin a les empreses desenvolupar noves oportunitats de negoci, amb un canvi de la base competitiva, estratègica i estructural. S’entén per desenvolupament de noves oportunitats de negoci el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa, mitjançat l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que […]

Llegir-ne mésSense comentaris

A Manlleu
Fem Xarxa